Işık, Lumen, Lux, Kandela, Parıltı Kavramları.

Işık, Lumen, Lux, Kandela, Parıltı Kavramları.

IŞIK Nedir?

Işık, doğrusal dalgalar hâlinde yayılan elektromanyetik dalgalara verilen addır. Işığın ve tüm diğer elektromanyetik dalgaların temel olarak üç özelliği vardır:

  • Frekans: Dalga boyu ile ters orantılıdır, insan gözü bu özelliği renk olarak algılar.
  • Şiddet: Genlik olarak da geçer, insan gözü tarafından parlaklık olarak algılanır.
  • Polarite: Titreşim açısıdır, normal şartlarda insan gözü tarafından algılanmaz.

Işık, bir dalga formunda olduğundan belli bir frekans değerine sahiptir. Sahip olduğu frekansa göre ışığın rengi değişir. İnsan gözü kırmızı ve mor arasında renkleri görebilecek yetenektedir. Eğer ışığın frekansı daha da artarsa görme sınırımızın dışına çıkar ve morötesi ışık adını alır. Tam tersine frekans azalarak kırmızıdan daha düşük frekansa inerse kızılötesi ışık adını alır.


Örneğin, televizyon kumandası çalışırken kızılötesi ışık yayar. Bunu çıplak gözle göremeyiz ancak bir cep telefonu kamerası ile bakacak olursak gözün göremediği frekanstaki ışığı görebiliriz.

Işık, bir ışımanın ışık kaynağından çıktıktan sonra nesnelere çarparak veya direkt olarak yansıması sonucu canlıların görmesini sağlayan olgudur. 


Kendiliğinden ışık yayarak görülebilen cisimlere ise ışık kaynağı adı verilir.

Görünür ışığın dalga boyu 380 nm ile 760 nm arasındadır. Elektromanyetik tayfta bu alan kızılötesi ile morötesi arasında yer almaktadır.

Peki Lumen, Lux, Candela, Parıltı kavramları  ne anlama geliyor ve arasındaki fark Nedir?


Lumen Lux Candela Parıltı terimleri aydınlatma birimlerine işaret eder. 

Aydınlatma birimleri olan lm, lx, cd ve cd/m2 ile ilgili;

  • Ø – Işık Akısı – Lümen (lm), bir ışık kaynağının her yöne doğru ürettiği toplam ışık miktarıdır. Işık akısıdır. Armatürün ışık gücünün göstergesidir.
  • I – Işık Şiddeti – Candela (cd), bir ışık kaynağından tek bir yöndeki herhangi bir noktaya gelen ışık miktarını belirtir. Işık şiddetidir. Tek bir noktadan ölçülür.
  • E – Aydınlık Şiddeti – Lux (lx) (lm/m2), bir metrekare yüzeye ulaşan ışık akısı miktarını gösterir. Ortamın aydınlık seviyesidir. Ortamdan ölçülür.
  • L – Parıltı – (Cd/m2), birim yüzeyden göze gelen ışık şiddetidir. Diğer bir deyişle 1 metrekare başına düşen ışık şiddetidir.
TR EN RU
×